MESSINA TAXI TOUR

MESSINA - TAORMINA

from about € 40,00 P/P

MESSINA - TAORMINA - CASTELMOLA

from about € 55,00 P/P

MESSINA - SAVOCA - TAORMINA

from about € 55,00 P/P

MESSINA - SAVOCA - TAORMINA - CASTELMOLA

from about € 65,00 P/P

MESSINA - MONTE ETNA

from about € 60,00 P/P

MESSINA - MONTE ETNA - TAORMINA

from about € 70,00 P/P

MESSINA - ENOTECA GAMBINO - TAORMINA

from about € 70,00 P/P

MESSINA - TINDARI

from about € 45,00 P/P

MESSINA - ORTIGIA

from about € 70,00 P/P

TOUR WITH DESTINATION ON REQUEST

variable price

MESSINA CITY TOUR

from 1 to 4 people € 70,00

from 4 to 6 people € 100,00

from 6 to 8 people € 140,00

AEROPORTO REGGIO CALABRIA

€ 200,00

AEROPORTO CATANIA

€ 250,00

AEROPORTO PALERMO

€ 400,00

Link
Instagram
Facebook
TikTok